Ђорђе Ђуришић

djurisic

Рођен 31.октобра 1930. године у Берну, Швајцарска. Основну школу и гимназију завршио у Београду. 1954. дипломирао на Правном факултету у Београду као први у генерацији. 1956. – 1959. хонорарни асистент у Институту за упоредно право у Београду. Од 1959. године адвокат и преводилац за енглески језик.

Више пута биран за члана и секретара Управног одбора Адвокатске коморе Србије и подпредседника Адвокатске коморе Србије; национални подпредседник Међународне уније адвоката за Југославију у периоду 1983. -1987. и поново изабран на исту функцију за период 2001. – 2005.; ванредни члан Америчке адвокатске коморе, Секција за међународно право и праксу; председник Југословенско-британског удружења правника; генерални секретар Југословенског удружења за међународне односе; члан Извршног одбора Удружења за међународно право СЦГ; члан Удружења за право Европске уније, Београд; члан Форума за међународне односе, Београд.

Ожењен, супруга Јасна са којом има ћерку Јовану.