Đorđe Đurišić

djurisic

Rođen 31.oktobra 1930. godine u Bernu, Švajcarska. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu. 1954. diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu kao prvi u generaciji. 1956. – 1959. honorarni asistent u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Od 1959. godine advokat i prevodilac za engleski jezik.

Više puta biran za člana i sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i podpredsednika Advokatske komore Srbije; nacionalni podpredsednik Međunarodne unije advokata za Jugoslaviju u periodu 1983. -1987. i ponovo izabran na istu funkciju za period 2001. – 2005.; vanredni član Američke advokatske komore, Sekcija za međunarodno pravo i praksu; predsednik Jugoslovensko-britanskog udruženja pravnika; generalni sekretar Jugoslovenskog udruženja za međunarodne odnose; član Izvršnog odbora Udruženja za međunarodno pravo SCG; član Udruženja za pravo Evropske unije, Beograd; član Foruma za međunarodne odnose, Beograd.

Oženjen, supruga Jasna sa kojom ima ćerku Jovanu.