Milan Parivodić

parivodic

Dr MILAN PARIVODIĆ rođen u Beogradu 1966. god. od oca Slobodana i majke Olge rođene Lazić.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1990. god. sa odlikom, magistrirao je sa odlikom na smeru za intelektualnu svojinu 1995. god. odbranivši tezu «Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji robe». Drugu titulu, magistra međunarodnog poslovnog prava, stekao je u Londonu 1997. god. na University College London. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 1998. god. Ispit za patentnog zastupnika položio je u Beogradu 2001. god. I registrovan je u tom svojstvu pri Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu. Sudski tumač za engleski jezik od 1991. god. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Ugovor o franšizingu» odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. god.

Dr Parivodić je asistent pri Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Beogradu.

Do sada je objavio pravne monografije «Ugovor o eskluzivnoj distribuciji u pravima Jugoslavije i Evropske unije (1996) i Pravo Međunarodnog Franšizinga (2003)», kao i brojne radove u međunarodnim i domaćim pravnim časopisima na temu iz ugovornog prava, prava intelektualne svojine, prava konkurencije, prava distribucije i dr.

U poslednje tri godine intenzivno radi na na modernizaciji našeg pravnog sistema. Učestvovao je u pisanjima Zakona o verskoj slobodi, nacrta Zakona o trgovini. Konsultuje Ministarstva iz raznih trgovinsko-pravnih pitanja uključujući i zakon o lizingu (2003) i Zakon o zalozi registrovanoj na pokretnim stvarima (2003). Redovno učestvuje, nekada kao uvodničar ili predavač, na stručnim konferencijama. Izlagao je i studijama svih trgovinskih sudova Srbije o pravu konkurencije i modernim sredstvima obezbeđenja potraživanja. Angažuju ga kao pravnog konsultanta Svetska banka, Medjunarodna finansijska korporacija, UNDP, USAID i druge organizacije koje pomažu unapređenju našeg pravnog sistema. Član je uređivačkog odbora Journal of International Franshising, Richmond, London.

Osnivač i partner patentne i advokatske kancelarije Parivodić & Milojković i Trgovčević. Kao patentni zastupnik Dr Parivodić je sekretar nacionalne grupe AIPPI za Srbiju i Crnu Goru. Konsultuje uglavnom strane kompanije i banke u složenim poslovnim transakcijama.

Oženjen je Aleksandrom sa kojom ima ćerku Olgu.