Biljana S. Crvenković

b_crvenkovic

Stručna sprema:

Diplomirani istoričar umetnosti-master

stručno zvanje: kustos

pozicija: kustos Odseka za keramiku, porcelan i staklo Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu

Biljana S. Crvenković

Rođena je 1974.godine u Aranđelovcu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2003.godine na katedri za novovekovnu istoriju umetnosti. Od 2006. godine radi na projektu Ministarstva kulture ”Sistematizacija i proučavanje umetničke zbirke Dvorskog kompleksa”, a od 2008. stiče zvanje kustosa. Od 2008 – 2012.godine kao kustos umetničke zbirke Dvorskog kompleksa na Dedinju učestvovala je u projektima i programima prezentacije pokretnih kulturnih dobara u organizaciji Fonda Kraljevski dvor.

Od 2012. godine vodi Odsek za keramiku porcelan i staklo Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

Godine 2009. kao saradnik Narodnog muzeja radila je na realizaciji projekta” 150 godina Paje Jovanovića” i saradnik na stručnoj monografiji  ”Paja Jovanović: sistemski katalog dela dela” autora Petra Petrovića. U periodu od 2005-2006. bila je angažovana na poslovima dokumentariste Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Objavljeni radovi:

  • Album fotografija “ Hilendar Srpska carska lavra u Svetoj Gori/ Njegovom Veličanstvu Kralju Srbije Petru I /Za spomen njegove visoke posete/25. marta 1910. godine” , Svetogorska kazivanja, SANU 2010.
  • Portret velike vojvotkinje Marije Fjodorovne u Belom dvoru, Zbornik radova Narodnog muzeja  u Beogradu, 2010.
  • Koautor teksta: Istraživanje umetničke zbirke Dvorskog kompleksa na Dedinju, Saopštenja XLII RZZSK, Beograd  2010.
  • Bahčisarajska fontana u Kraljevom dvoru na Dedinju,  Arhiv: časopis Arhiva Jugoslavije,god.12, br.1/2, Beograd 2011.
  • Paja Jovanović i mauzolej Karađođrevića na Oplencu, Šumadijski zapisi: zbornik radova Muzeja u Aranđelovcu, knj.10, br.6 , Aranđelovac 2012.
  • Koautortvo u tekstu: ”Umetnička zbirka”, za knjigu Dvorski kompleks na Dedinju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2012.
  • Porfirne vaze Kraljevskog dvora na Dedinju, Zbornik radova br.8., Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2012.