Sanja Lazić

sanja-lazic1

Rođena u Beogradu, 1966. godine.

Diplomirala slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna 1994. godine, u klasi profesora Gradimira Petrovića, a konzervaciju i restauraciju slika kod profesora Gordane Žunjić Kusovac.

U Narodnom muzeju radila kao honorarni saradnik od 1994. do 1996. Državni ispit položila 1997. od kada radi na radnom mestu konzervator umetničkih slika, u Centru za konzervaciju Narodnog muzeja (Atelje za restauraciju slika). Tokom tokom dvadeset godina rada u muzeju, učestvovala na poslovima zaštite kulturnog nasleđa u oblasti konzervacije i restauracije slika, u okviru brojnih projekata i izložbi.

Najznačanija dela, izložbe i projekti su:

-Konzervacija i restauracija ikona za izložbu, Ikonopis Kninske krajine ,1995.

-Konzervacija i restauracija ikonostasa saborne crkve u Beogradu, 1995/96.

-Konzervacija i restauracija ikona Zahumsko-Hercegovačke eparhije, 1997.

-Konzervacija i restauracija ikona iz manastira Žitomislić 1997/98.

-Konzervatorsko-restauratorske intervencije na slikama Nadežde Petrović za izložbu Put časti i slave, Narodni muzej u Beogradu, 1998.

-Konzervatorsko-restauratorske intervencije na slikama Save Šumanovića, za izložbu Šiđanke, Narodni muzej u Beogradu, 1998.

- Rad na restauraciji slike Steve Todorovića, Zamonašenje Svetog Save, 1998.

-Konzervatorsko-restauratorske intervencije na slikama za izložbu Da Carpaccio a Canaletto, Tesori d’arte italiana dal Museo Nazionale di Belgrado, Pinacoteca Nazionale Bologna, Castelo Sismondo Bari 2004, Tampere Art Museum, 2005.

-Konzervatorsko-restauratorske intervencije i priprema slika za izložbu Nepoznata priča o modernoj umetnosti, Remek dela iz Narodnog muzeja u Beogradu,Japan, 2005.

-Konzervatorsko-restauratorske intervencije i priprema slika za izložbu Renoar i slika žene u epohi impresionizma, Kunsthalle Krems, Austrija, 2005.

-Konzervacija i restauracija slike Jakopa Negretija (Palma Stariji), Sveta porodica sa Svetom Katarinom, Svetim Jovanom i donatoro;, rad u okviru zajedničkog projekta Narodnog muzeja u Beogradu i Centralnog instituta za restauraciju iz Rima 2005.

-Konzervacija i restauracija slika Uroša Predića i Paje Jovanovića, za izložbu Simbolizam druge polovine XIX i početka XX veka, za izložbu u Modernoj galeriji u Valjevu, 2007.

Konzervacija i restauracija slika Konstantina Danila, Katarine Ivanović, Đure Jakšića, Milana Popovića, za izložbu, 100 godina srpske umetnosti (slikarstvo u Srbiji 1850-1950), Galerija SANU, 2009. i Nacionalni umetnički muzej Rumunije, Bukurešt, Rumunija, 2009.

-Konzervacija i restauracija slika Paje Jovanovića za izložbu, Pavle Paja Jovanović 1859-1957, Galerija SANU, 2010.

-Konzervacija i restauracija slika Jovana Bijelića za izložbu, Jovan Bijelić – slike iz Narodnog muzeja u Beogradu, Narodni muzej, 2010.

-Konzervatorsko restauratorske intervencije na slici Kloda Monea, Ruanska katedrala, za izložbu, A City for Impresionism, Monet, Pissaro and Gauguin in Rouen, Ruan, Francuska, 2010.

-Konzervacija i restauracija slika Katarine Ivanović za izložbu,Slika u ogledalu, Katarina Ivanović, Narodni muzej u Beogradu, 2011.

-Konzervacija i restauracija slike Ibera Robera, Stepenište parka palate Farneze u Kapraroli i Park na jezeru, 2010/2011. za izložbu, Imaginarni vrtovi Ibera Robera, Narodni muzej, 2012.

-Konzervacija i restauracija slika Nadežde Petrović, Milana Milovanovića i Koste Miličevića za izložbu Svetlost u mraku Prvog svetskog rata, Narodni muzej u Beogradu, 2014.

-Konzervacija i restauracija slika Vlaha Bukovca za izložbu Slikar Vlaho Bukovac (1855-1022), Narodni muzej u Beogradu, 2014.

-Objavljen tekst Park na jezeru i Stepeništeparka palate Farneze u Kapraroli Ibera Robera u Narodnom muzeju u Beogradu, osvrt na tehničku analizu i izvedene konzervatorsko-restauratorske radove,(zajednički rad sa Sofijom Kajtez i Milicom Stojanović, Zbornik Narodnog muzeja XX-2 istorija umetnosti, 2012.

Istraživanjem u oblasti tehnika slikanja minijatura na pergamentu i slonovači bavi se više godina na osnovu koga je stekla više muzejsko zvanje  radom na temu Konzervatorska problematika minijatura iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, 2014.