HERALDIKA I IDENTITET

PREDAVANjE U MATICI SRPSKOJ Novi Sad, 28. 6. 2017. Heraldika je veoma dugo bila strana i nepoznata reč među današnjim Srbima. To nije teško razumeti. Heraldika je nerazdvojiva od prošlosti, a mi smo dugo i strasno uveravani da je najsigurniji put ka budućnosti onaj koji vodi preko zaborava prošlosti. Heraldika je, naravno, i deo sadašnjosti, ali naš put je bio...

Dalje

SAVREMENA HERALDIKA DOMA KARAĐORĐEVOG

Heraldika (u širem smislu) Kralјevske porodice Karađorđević je živo i aktivno istorijsko i lično poslanje. Ona je neprekinuta simbolička veza između Doma Karađorđevog i Srbije i svih zemalјa kojima je Dom vladao u delu novovekovne istorije kad bi Srpstvo (u širem smislu) bilo samosvesno i samoorganizovano. Kao takva, ona je kulturno dobro od najveće vrednosti...

Dalje