PREMINUO PROF. DR SLOBODAN PEROVIĆ, ČLAN KRUNSKOG SAVETA

Prof. dr Slobodan Perović

18/02/2019

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Prestolonaslednik Aleksandar i Savetodavna tela Krune sa velikom tugom saopštavaju da je prof. dr Slobodan Perović, član Krunskog saveta, preminuo 17. februara 2019. godine.

Prof. dr Slobodan Perović bio je doktor prava, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i šef katedre za građansko pravo. Rođen je 1932. u Prokuplju. Bio je oženjen, otac kćerke i sina.

Predsednik Naučnog društva Srbije. Predsednik Udruženja pravnika Jugoslavije. Član Međunarodne trgovinske arbitraže. Osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava. Urednik časopisa „Pravni život”, časopisa „Naučni pregled” i predsednik uređivačkog odbora Biblioteke klasika jugoslovenskog prava. Glavni urednik i izdavač „Opšte enciklopedije prava“, itd. Autor je mnogih knjiga, među kojima su: Obligaciono pravo, Formalni ugovori u građanskom pravu, Zabranjeni ugovori u imovinskim odnosima, Retroaktivnost zakona – teorija sukoba zakona i vremena, Pravno-filozofske rasprave, Prirodno pravo i sud, Pravda i stečena prava, Komutativna pravda i naknada štete, Pravna država i kriza pravnog sistema, Teorija javnog poretka, Ugovor kao akt moralne i pravne civilizacije, Pravda i dostojanstvo suda, Svojinsko pitanje, Vratimo se školi prirodnog prava, Heksagon prirodnog prava, Između čulnosti i umnosti prava, Tri zablude-prepreke uspostavljanju pravne države, Legalitet prirodnih prava, itd.

Profesor Perović je bio član Akademije nauka i umetnosti Crne Gore (2000), Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske (2004), Akademije nauka i umetnosti Makedonije (2009), Slovenačke akademije umetnosti i kulture (SAZU) (2011) i Ruske akademije prirodnih nauka (2018). Bio je član Međunarodne akademije za uporedno pravo (Académie internationale de droit comparé) u Parizu (2006). Član je udruženja Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, kao i drugih domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih foruma.