Rehabilitation of the rehabilitated – Crown Prince Alexander’ statement

Kraljica-Marija

14/04/2014

Stav Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra II povodom današnje rehabilitacije Nj.V. Kraljice Marije jeste da je zakonska rehabilitacija  već izvršena 2001. i potvrđena 2011. godine i samim tim pravno nije bilo potrebno pokretati poseban proces  sudske rehabilitacije u 2013/2014. godini.

Činjenice vezane za rehabilitaciju članova Kraljevske porodice su sledeće:

  1. Ukazom Predsedništva Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ iz 1947, članovima porodice Karađorđević, uključujući i Nj.V. Kraljicu Mariju, oduzeto je državljanstvo i konfiskovana imovina.
  2. Zakonom o ukidanju Ukaza o oduzimanju državljanstva i imovine porodici Karadjordjević iz 2001. godine poništen je ukaz iz 1947. godine.
  3. Zakonom o rehabilitaciji iz 2011, član 5, stav 5, konstatovana je zakonska rehabilitacija članova porodice Karađorđević kojima je Ukazom iz 1947. bilo ukinuto državljanstvo i oduzeta imovina.

Prema tome, već je 2001. izvršena zakonska rehabilitacija članova porodice Karađorđević, što je potvrđeno i  zakonom iz 2011. godine.