Unuk Njihovih Kraljevskih Visočanstva Majkl diplomirao na Univerzitetu De Pol u Čikagu

majkl

16/06/2014

Unuk Njihovih Kraljevskih Visočanstva Majkl diplomirao je juče na Driehaus koledžu za biznis Univerziteta De Pol u Čikagu u državi Ilinois http://driehaus.depaul.edu/Pages/default.aspx .

Pored Njihovih Krajevskih Visočanstva, diplomskoj ceremoniji prisustvovali su takođe Alison (majka), Amanda (sestra), Stefani (sestra), i Nikolas (brat).